Aktek Bilgi İletişim Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Aktek, 2007 yılında Akkök Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlere bilgi teknolojilerinde çağdaş uygulamaları tek elden, verimli, değer katan çözüm ve hizmetlerini teknoloji servisi olarak sunmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde ise benzer Bilgi Teknolojileri servislerini katma değerli hizmetler olarak Holding dışındaki kurumlara da sunarak faaliyet ve etki alanını geliştirmektedir.

Aktek, 2014 yılında almış olduğu bilgi güvenliği yönetim sisteminde uluslararası standartlara sahip ISO/IEC 27001:2005 belgesini 2016 yılında ISO/IEC 27001:2013 versiyonu ile yeniledikten sonra 2019 yılında da gözden geçirme denetimini başarı ile tamamlamıştır. Aynı zamanda, daha önce Aktek tarafından alınmaya hak kazanılan ISO 9001:2008 belgesinin de 2019 yılında ISO 9001:2015 versiyonu ile yenileme çalışmalarını da başarı ile tamamlamıştır.

Şirket, Bilişim 500 listesindeki araştırmaya göre 2018 yılında genel sıralamada 134. sırada ve Sistem Entegratörü Hizmet sıralamasında 12. sırada yerini almıştır.

Aktek, 2019 yılında hasılatının yaklaşık %25’ini grup dışı firmalara yaptığı projelerden elde etmiştir. 2019 yılı içerisinde müşteri havuzuna çeşitli müşteriler eklenmiş; A-Performans, Oracle EBS, sistem yönetim hizmetleri, veri ve felaket kurtarma merkezi kurulumu ve danışmanlığı alanlarında grup dışı projelere başlanmış veya gerçekleştirilmiştir.

Şirket faaliyetleri:

- DBA Hizmetleri: Oracle Database yönetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

- Oracle e-Business Suite: Oracle’ın ERP yazılımı olan e-Business Suite’in tüm modüllerinin implementasyonu, ek geliştirmeler yapılması, üretimde kullanılan cihazlar ile entegrasyonun sağlanması.

- Server Kurulumu: Sistem üzerinde kullanılan tüm server’ların, işletim sistemlerinin ve yazılımların kurulumu.

- Storage Kurulumu: Ortak alanda tutulması gereken tüm dataların toplandığı Storage’ların kurulumu, işletilmesi ve data güvenliğinin sağlanması için yapılan tüm yedekleme işlemlerinin projelendirilerek uygulanması.

- Java Uygulamaları: Özellikle Oracle e-Business Suite üzerinde Java tabanlı ek geliştirmeler yapılması.

- Ürün Temini: Server – Storage, kişisel sistemler, yazıcı, tarayıcı ve çiziciler, tüm yazılım lisansları, her türlü sarf malzemesi gibi IT kapsamında temin edilmesi gereken her türlü ürünün temin edilmesi.

- Server Konsolidasyonu ve Sanallaştırma: VMWare Sanallaştırma yazılımı ile tüm server’ların belli sayıda server üzerinde açılan sanal server’lar üzerine toplanması, ayrıca grubun farklı şirketlerinin farklı donanımlar üzerinde kullandığı bazı yazılımların tek bir platform üzerine toplanarak konsolidasyon yapılmasının sağlanması.

- Network Konsolidasyonu: Aynı bölgelerdeki farklı grup şirketlerinin Türk Telekom’dan almış oldukları ve aynı bölgelere bağlandıkları ayrı hatların konsolidasyonu sağlanarak, hem takibinin kolaylaştırılması hem de maliyet avantajının sağlanması.

- Güvenlik ÇözümleriAntivirus, Antispam Web Filtring gibi yazılımlarla network güvenliğinin sağlanması.

- Sistem Yönetimi & Data Center & Yedekleme Uygulamaları:Kullanıcılara hizmet veren tüm yazılım ve donanım ürünlerinin çeşitli yönetim yazılımları ile anlık olarak izlenmesi ve kesintisiz çalışmasının sağlanması.

- BI & Kurumsal Bütçeleme: Farklı firmalarda farklı ortamlarda tutulan finansal dataların tek bir noktada toplanarak analizlerinin ve raporlanmalarının yapılmasının sağlanması. Ayrıca tahmini bütçelerin çeşitli senaryolarda gösterebileceği değişikliklerin hesaplanması ve takibinin yapılması.

- Uzaktan Sayaç Okuma: Utilities sektörüne yönelik uzaktan sayaç okuma projelerinin gerçekleştirilmesi, operasyonel destek hizmetlerinin verilmesi.

- Veri Merkezi Hizmetleri:Gümüşsuyu ve Yalova’da bulunan Şirket’e ait veri merkezleri üzerinden grupiçi şirketlerin tüm barındırma ile beraberindeki ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapı ve hizmetlerin sağlanması.

Aktek’in 2020 hedefleri arasında; tüm müşterilerine bilgi teknolojileri alanında değer katmak, deneyimlerini paylaşmak, birlikte çalışarak yenilikçi ve rekabetçi ürünleri müşterilerine kazandırmak ve bu şekilde hem şirketin hem de ulusal ekonominin büyümesine sürdürülebilir teknoloji ile katkı sağlamak bulunmaktadır. Aktek, gerek grup içi gerekse grup dışı faaliyetlerinde 2019 yılı boyunca sergilediği başarıyı 2020 yılında da artırarak devam ettirecektir.

İş Stratejisi

Rekabetin oldukça yoğun olarak yaşandığı sektörde şirketimizin temel stratejisi, Akkök Holding’in yapısına uygun şekilde, kaliteli hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaçla şirketimiz, sektördeki diğer firmalarla en üst düzeyde rekabet edip ve sektörel anlamda teknolojiyi takip ederek, piyasa eğilimlerine ve müşteri taleplerine uygun hareket etmeyi ve geniş bir müşteri tabanına hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda hedefimiz; bireysel, ticari ve kurumsal hizmetlerde sektörümüzde lider olmak, etkinliği ve verimliliği arttırmak için sürekli değişime ve gelişime açık olmak, müşteri hizmetinde lider olmak, şirketimizin en değerli kaynağı olan çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine uygun sürekli yatırım yapmak, grup içi sinerjiye katkıda bulunmaktır.

Genel Müdürlüğü’nü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Teknopark yerleşkesine taşıyan Aktek, geliştirdiği projelerle üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak, teknoloji firmaları ile aynı ekosistemde yer almayı ve birlikte projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aktek, gerek Holding içi gerekse Holding dışı faaliyetlerinde 2019 yılı boyunca sergilediği başarıyı 2020 yılında da artırarak devam ettirecektir. Pazardaki bilinirliği her geçen gün artan Aktek, yüksek hizmet standartlarını ve müşteri memnuniyetini hedefleyen yaklaşımı ile büyümesini sürdürecektir. 2020 yılı boyunca pazarlama ve reklam faaliyetleri gibi müşteri portföyünü genişletecek stratejiler üzerinde durulacaktır.

Sektörler