Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketi olan Akenerji, sektördeki 25 yılı aşan deneyimi ile elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır. Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Kademeli olarak devreye aldığı rüzgar ve hidroelektrik santralleri ile toplamda 388 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesini işletmeye almıştır. Tek başına Türkiye enerji ihtiyacının %3.1’ini karşılayacak kapasiteye sahip Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni Temmuz 2014’te devreye alan Akenerji’nin mevcut kurulu gücü 1.211 MW seviyesindedir.

Projelendirme çalışmaları sürmekte olan ve yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali’nin de tamamlanması ile Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin kayda değer bir bölümünü tek başına gerçekleştirecektir.

Toptan Enerji Ticareti

Sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Akenerji, bu doğrultuda kendi üretim kapasitesinin yanında diğer piyasa katılımcılarından tedarik ettiği elektrik enerjisinin de ticaretini yapmaktadır. Akenerji bu alandaki tüm çalışmalarını, üretilen her birim enerjinin en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibi ile sürdürmektedir.Akenerji Türkiye enerji piyasasındaki potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken, ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle geliştirmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Çevreye Duyarlı Üretim

Akenerji, elektrik kullanımı ve diğer nedenlerle oluşan karbon ayak izini azaltmak isteyen müşterilerine, yenilenebilir enerji yatırımları vasıtasıyla elde ettiği, uluslararası kurumlardan onaylı emisyon azaltım sertifikaları sağlamaktadır. Akenerji, çevreye duyarlı üretim ve kaynakların doğru kullanımı hedefine uygun olarak tesislerinde yüksek verim ve düşük emisyon değerlerine sahip, modern, çevre dostu ve yüksek teknoloji ürünü ekipmanlar kullanmaya özen göstermektedir.

Akenerji, enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri ile, endüstriyel ve ticari müşterilerin enerji verimliliklerini artıracak yeni fikirler ve projeler üretmeye de odaklanmıştır. Akenerji Enerji Servisleri, danışmanlıktan varlık yönetimine kadar sunduğu birçok hizmetiyle müşterilerinin enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir.

Akenerji’nin piyasa koşullarını etkin biçimde takip ederek yaptığı atılımlar, elektrik üretimi sektöründe örnek oluşturmaya devam edecektir.

Adres: Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat:3-4 34437 Gümüşsuyu / İstanbul

Tel: 0 212 249 82 82

Faks: 0 212 249 73 55

E-posta: info@akenerji.com.tr