Çalışan Bağlılığına Yönelik Stratejilerimiz
  • Tutarlı yönetim anlayışımız ile çalışanların güvende hissettikleri iklim yaratmak,
  • Çalışanların işe olan katkıları dolayısıyla oluşan şirketin iş sonuçlarından gurur duymasını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızla takım çalışması ve işbirliği içinde çalışarak başarıya ulaşmak.
İlham Alınan İklime Yönelik Stratejilerimiz
  • Çalışanlar sürekli olarak yenilik arar ve bunu gerçekleştirmek için cesaretlendirilir ve yetkelendirilir.
  • Gelişim sorumluluğunu üstlenir, öğrenme fırsatlarını değerlendirir ve birbirimizden öğrenerek başarı sağlarız.
  • Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görür ve değer veririz.
  • Açık iletişim ile geribildirim vererek yaptıklarımızı ileriye taşır, sürekli olarak gelişiriz.
  • Yapılan iyi şeyleri yakalar ve ödüllendiririz.