​​


 

Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Akkök Holding’in yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir. Bu bağlamda holding, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007 yılında imzalayarak kurumsal sorumluk anlayışını evrensel normlara taşımak yolunda ilk adımı atmıştır.

Birleşmiş Milletler Sekreteri Ban Ki-moon’un da belirttiği gibi “Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır”. Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi vizyonuyla sözleşme’ye gönüllülük temelinde taraf olan Akkök Holding, her yıl belirlenen 11 ilke kapsamında Global Raporlama İnsiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) doğrultusunda çevre, insan hakları, iş gücü ve yolsuzlukla mücadele konularında bir çok global firma gibi gerçekleştirdiği çalışmaları ve katkılarını raporlamaktadır.

Holdingin, sürdürülebilir büyüme, sosyal sorumluluk bilinci ve kurumsal yönetim anlayışıyla ortaya koyduğu, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nun ardından yayınladığı ikinci rapor, grup şirketlerinin Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009-2010 döneminde kaydettiği ilerlemeyi yansıtmaktadır. Raporda öncelikle Aksa Akrilik, Akenerji, SEDAŞ, Ak-Kim Kimya, Akiş olmak üzere holding şirketlerinin bu alandaki örnek ve en iyi uygulamalarına yer verilmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ilerleme bildirgesi niteliğini taşıyan bu ikinci raporda, küresel ilkelerin holding şirketlerinin faaliyetlerine daha yüksek bir bilinçle ve daha yaygın bir biçimde uyarlanmasına ilişkin çalışma örneklerine geniş yer verilmiştir. Bu çalışmaların daha yoğun ve daha kapsamlı bir biçimde sürdürülmesi, Akkök Holding’in öncelikli hedefleri arasındadır. Nitekim BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk Türk şirketlerinden biri olan Aksa Akrilik Kimya Sanayi, GRI’dan “C Seviye” onayı alarak Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki örnek uygulamaları kapsayan 2011 yıllığına giren ilk ve tek Türk kimya şirketi olmuştur.

Kurumsal yönetim, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, Akkök Holding’in kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm faaliyetlerinde öncelikle yer verdiği, vazgeçilmez kavramlardır. Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Akkök Holding’in yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir. Öte yandan, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlikle tanımlanan ve günümüzde giderek daha da yaşamsal bir önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, tüm Akkök Holding Şirketleri’nin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır.