“Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı, Akkök Holding’in gelecek perspektifi ve stratejilerinin oluşumunda önemli bir role sahiptir.

Akkök Holding, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007 yılında imzalayarak kurumsal sorumluluk anlayışını evrensel normlara taşımak yolunda ilk adımı atmıştır. Holdingin, sürdürülebilir büyüme, sosyal sorumluluk bilinci ve kurumsal yönetim anlayışıyla ortaya koyduğu, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan ilk Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nun ardından yayınladığı ikinci, üçüncü ve dördüncü raporlar holding şirketlerinin bu kapsamda kaydettiği ilerlemeyi yansıtmaktadır.

2012 yılında ise çevresel, sosyal, etik ve ekonomik alanlardaki performans ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmıştır. Rapor, uluslararası raporlama standartları GRI (Global Reporting Initative)’a uygun olarak yapılmış ve C seviyesinde onay almıştır.

Raporlama sürecine dahil olan Aksa Akrilik, Ak-Kim Kimya, Akenerji, Ak-Tops , Akiş GYO ve Akkök Holding A.Ş. temsilcilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından hazırlanan bu rapor, beşinci İlerleme Bildirimi Raporu’ dur. Aynı zamanda GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerinin gereklerini yerine getirerek hazırladığımız ilk kapsamlı sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşımaktadır. Raporda sürdürülebilirlik konusunda uygulanan süreç ve ilgili politikalar ışığında elde ettiğimiz performans ve bunun yanı sıra, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zincirinde sorumluluk, çalışanlara yönelik uygulamalar ve topluma katkı konularına da yer verilmiştir. Ayrıca Akkök Holding’e ait kurumsal yönetim uygulamaları ve finansal açıklamalar da bu raporda yer almıştır.

2013-2014 Sürdürülebilirlik Raporu’nun kapsam ve içeriği de Global Reporting Initiative tarafından yayınlanan G4 Raporlama Rehberi temel uygulama düzeyi ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. GRI G4 göstergeleri temel alınarak ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Raporu gereklilikleri göz önünde bulundurularak açıklanan performans bildirimleri, diğer raporlarda olduğu gibi aynı alt başlıklar altında paylaşılmıştır.

Akkök’te Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Komitesinin bünyesinde “Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları, Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Komiteleri” bulunmaktadır. Aksa Akrilik, Ak-Kim Kimya, Akenerji, , Akiş GYO ve Akkök Holding A.Ş. temsilcileri tarafından oluşan komiteler, düzenli aralıklarla bir araya gelerek raporlama sürecine destek olmaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki tüm sorularınızı ve önerilerinizi surdurulebilirlik@akkok.com.tr’ye gönderebilirsiniz.