Akkök Holding, yarım asırı aşan tarihi boyunca her zaman toplumsal faydayı gözeten bir kurum olmuştur. Bugünkü başarısına toplumdan aldığı destekle ulaştığının bilincinde olan Akkök, sosyal sorumluluk anlayışını da bu yönde şekillendirmektedir. Bu sebeple, Akkök Holding’in sosyal sorumluluk faaliyetleri, Holding’e bağlı şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgeler başta olmak üzere tüm Türkiye’ye yayılmaktadır. Holding’in sosyal sorumluluk stratejisi kapsamında, faaliyet gösterdiği bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, yapılan bütün yatırım ve projelerin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.
Bu alandaki yatırımlara karar verilirken, destek verilecek projelerin toplumun öncelikli ihtiyaçlarına hizmet etmesine özen gösterilmektedir. Akkök, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarında sosyal sorumluluk faaliyetlerine ağırlık vermekte, Holding’in kurumsal kültürünü oluşturan değerleriyle uyumlu projelerin gerçekleştirilmesini desteklemektedir.

 Sosyal sorumluluk projelerinde dikkat edilen bir başka nokta da projelerin olabildiğince geniş kesimlere ulaşması, bu kesimlerin desteğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla Akkök, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken, üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları, projelerin gerçekleştirildiği bölgelerdeki diğer kuruluşlar ve bilim insanlarıyla eşgüdümlü olarak çalışmaktadır.

Akkök Holding, Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından biri olarak, uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım ve faaliyetlerinde çevre, toplum ve ülke ekonomisine fayda sağlamak için çalışmakta,  ürünlerinin katma değer yaratması, yenilikçi ve çevre ile uyumlu olması için çabalamaktadır.
Yenilikçi ürünler kadar sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayan nesillerin de vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket eden Akkök, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkeleri yaygınlaştırmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) 2007 yılında imzalayarak kurumsal sorumluluk anlayışını evrensel normlara taşıma yolunda ilk adımı atmıştır. Bunun yanı sıra sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk yaklaşımı, Holdinge bağlı şirketlerin bu alanlarda aldığı ödüllerle de günden güne daha açık bir biçimde belgelenmektedir.

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akenerji, ulusal karbon sicili uygulamasına kayıt olan ilk kurumdur. Aynı zamanda Türkiye’den Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil olan iki enerji şirketinden biridir. Aksa Akrilik ise özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk Türk şirketlerinden birisidir. Aksa Akrilik, GRI’dan “C Seviye” onay alarak Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki örnek uygulamaları kapsayan 2011 yıllığına giren ilk ve tek Türk kimya şirketi olmuştur. 2010 yılında ise inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı stratejisi ile Palladium tarafından verilen ve dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan “Hall of Fame- Strateji Yönetimi Ödülü”nü almıştır. Aksa, ayrıca 2011 yılında “Global Compact Year Book 2011”e giren dünyadaki 44 şirketten biri, Türkiye’de ise ilk ve tek şirket olmuştur. Bütün bunların yanı sıra, Ak-Kim, 2013 dönemindeki Sürdürülebilirlik Raporu için bir yol haritası oluşturmak amacıyla Ak-Kim Sürdürülebilirlik Çalıştayı’nı gerçekleştirerek, kimya sektöründe bir ilke imza atmıştır. 2014 yılı başında da uluslararası raporlama standartları GRI’ya (Global Reporting Initative) uygun olarak hazırladığı “Üçüncü İlerleme Raporu” sonucunda C seviyede onay almaya hak kazanmıştır. Akenerji, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals – LACP) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İletişim Ödülleri Vision Awards’ta bronz ödülü almaya hak kazanmıştır. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI ) Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzu’nun G4 “temel” seviyesine uygun olarak hazırlanan 2015 Sürdürülebilirlik Raporu, tüm sektörleri içeren uluslararası değerlendirme süreci sonucunda 100 üzerinden 96 puan alarak, enerji sektöründe LACP Bronz Ödülü’ne layık görülmüştür.
​​​​