İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yurtları 24 Mart 1999’da hizmete açılmıştır. Maslak Yurtları toplam 56 öğrenciye kaliteli ve konforlu yerleşim olanakları sunmaktadır. Her katta ortak kullanıma açık bir oturma odası ve mutfak bulunmaktadır.
Yadigâr-ı İstanbul Projesi

2007 yılı içinde Akkök Şirketler Grubu, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini eklemiştir. Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un danışmanlığı ile Yıldız Sarayı fotoğraf albümlerinden derlenen “Yadigâr-i İstanbul” adlı eser Mart 2007’de Akkök’ün desteğiyle yayınlanmıştır.
Eserin ikinci baskısı yapılarak 2010 yılında tekrar sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Kitabın içinde yer alan fotoğraflar Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarafından Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan, temeli Abdülhamid döneminde atılan ve zaman içinde 430 fotoğrafçının 36 bin 535 fotoğrafını barındıran koleksiyona dönüşen albümlerden, 70’li yıllarda başlayan titiz bir çalışma ile seçilmiştir. Bir kısmı Sultan Abdülaziz ve Sultan Reşad Devrinden, çoğunluğu ise Sultan II. Abdülhamid zamanından seçilmiş fotoğraflardan oluşan kitap, dönemin İstanbul’unu yansıtmanın yanı sıra sarayın İstanbul’a bakışını da sergilemektedir.

Yadigâr-ı İstanbul’un bir başka özelliği de Osmanlı’da fotoğrafın ortaya çıkışına ve yaygınlaşmasına ilişkin ipuçları sunması olmuştur. Kitap, fotoğrafın Osmanlı yaşamına girmesi, fotoğrafhanelerin kurulması, fotoğrafçılığın özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, fotoğrafçılığı öğreten yayınların yapılması, ülkenin çeşitli yerlerinin fotoğraflandırılması, polis teşkilatında fotoğrafçılık, nüfus tezkerelerine ve pasaportlarına fotoğraf konulması, suçluların fotoğraflarla belgelenmesi, yabancılara fotoğraf çekme izni verilmesi, fotoğraflarla sergilere katılım gibi konularda yepyeni bilgiler vermiştir.

Dünya fotoğrafçılık tarihi açısından önemli bir eser olan Yadigâr-ı İstanbul’dan seçilen fotoğraflardan oluşan ve Yıldız Sarayı Silahhane Binası’nda açılan sergi, bu değerli çalışmayı sanatseverlerle buluşturmuştur. Yine Akkök’ün desteğiyle gerçekleştirilen sergi ile Yadigâr-ı İstanbul, kültürel ve tarihsel boyutunun da ötesinde kamu ile paylaşılarak daha geniş kitleler tarafından izlenme imkanına kavuşmuştur. Kitabın satışından elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanarak eğitim projelerine katkı sağlanmıştır.

Daha önce Royal Academy Art tarafından düzenlenen “Turks” sergisine ve Türkiye ve Oxford Üniversitesi İslami Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “The Study of Turkey” gibi çalışmalara katkıda bulunan Akkök Grubu, Yadigar-ı İstanbul Sergisi’ni de destekleyerek sanat ve eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini eklemiştir.


Diğer Kültür ve Sanat Projeleri

Akkök, 2005 yılında Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik önemli bir projeye destek vermiştir. Royal Academy of Arts tarafından 22 Ocak-12 Nisan 2005 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen ve Türk kültürünün 1.000 yıllık birikimini bütün boyutlarıyla yansıtan “Türkler” sergisinin sponsorları arasında yer alarak bu değerli çalışmanın geniş kitlelerin beğenisine sunulmasında rol oynamıştır.

Türkiye ve Oxford Üniversitesi İslami Araştırma Merkezi’nin ortaklığıyla düzenlenen, ülkemizle Avrupa ve İslam dünyası arasındaki tarihi, kültürel ve güncel ilişkileri araştırmak için oluşturulan bu çalışmaya sağlanan maddi katkıyla tarihimize ve ulusal kimliğimizin öne çıkmasına destek olmuştur.